„Programe de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul economiei sănătății”

Date 2021-Feb-1
Time 16:00
Location Ministerul Fondurilor Europene

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/25233/pocu-a-fost-lansat-ghidul-programe-de-formare-si-dezvoltare-profesionala-continua-in-domeniul-economiei-sanatatii

POCU: A fost lansat ghidul „Programe de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul economiei sănătății”

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, a anunțat astăzi, 15 decembrie 2020, lansarea apelului competitiv „Programe de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul economiei sănătății” – Economia sănătății și echitatea în accesul la servicii și tehnologii, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.

Tipurile de activități/ subactivități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt cele care vizează acordarea de sprijin pentru creșterea capacității tehnice a profesioniștilor din autoritățile și instituțiile publice din domeniul sănătății şi/ sau personalului implicat în furnizarea de servicii medicale şi/ sau a specialiștilor implicați în furnizarea de servicii conexe actului medical prin:

 • furnizarea de programe de formare inclusiv programe postuniversitare de formare profesională continuă şi/ sau programe postuniversitare de educație permanentă;
 • participare la schimburi de experiență/ de bune practici și pentru dezvoltarea şi implementarea de instrumente, soluții sau mecanisme de evaluare a nevoilor şi/sau a performanței serviciilor medicale.

Solicitanți eligibili:

 • Universități publice de Medicină și Farmacie singure sau în parteneriat cu actori relevanți:
  • alte autorități publice centrale și locale;
  • universităţi;
  • ONG-uri
  • Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali;
  • Ministerul Sănătății;
  • autorităţile de sănătate publică, institutele şi instituţiile medicale.

Bugetul alocat este de 3.000.000 euro (contribuția UE + contribuția națională) la nivelul categoriilor de regiuni după cum urmează:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 2.661.203,20 euro, din care contribuția UE este de 2.262.022,72 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar contribuția națională este de 399.180,48 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%);
 • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 338.796,80 euro, din care contribuția UE este de 271.037,44 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%), iar contribuția națională este de 67.759,36 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 3.000.000 euro.

Sistemul informatic MySMIS2014 va fi deschis în data de 16 decembrie 2020, ora 16:00 şi se va închide în data de 1 februarie 2021, ora 16:00.

Descarcă ghidul

Antonia Anton,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE