ASOCIAȚIA CLUSTERUL COMUNITAR DE ECONOMIE SOCIALĂ - A.C.C.E.S

         Scopul asociației A.C.C.E.S. îl reprezintă promovarea economiei sociale și influențarea politicilor publice prin sprijinirea dezvoltării organizaționale a membrilor și a capacității acestora de a deserve un număr cât mai mare de beneficiari, la un nivel de calitate cât mai ridicat

 

Valorile Noastre 

 

SOLIDARITATE
LIBERTATE
COOPERARE
RESPECT
Inițiativă / Inovare

 

OBIECTIVELE   NOASTRE  –  A.C.C.E.S 

 • Crearea și dezvoltarea rețelei clusterului;

 • Elaborarea și implementarea unei strategii de dezvoltare pentru cluster și pentru activitatea economică și social a membrilor, centratp pe beneficiar;

 • Identificarea și accesarea surselor de finanțare necesare dezvoltării activității clusterului și a membrilor acestuia, în special în domeniul economiei sociale și implicit al serviciilor sociale;

 • Organizarea unor programe de formare profesională pentru membrii clusterului sau pengtru terți:

 • Asigurarea unor activități support pentru membrii în domenii precum: autorizare/acreditare/avizare/licențiere servicii/produse, fiscal-financiar, administrative, marketing-vânzări, management de proiect/management organizational, participarea la târguri/evenimente, antreprenoriat/dezvoltare afaceri etc;

 • Transfer de know-how local, national, European sau internațional;

 • Reprezentarea internă sau externă sau externă pentru cluster sau membrii acestuia;

 • Încheierea de parteneriate și colaborări cu entități similar din țară sau străinătate

 • Realizarea de studii, cercetări în domeniul economiei sociale, a politicilor publice-politici sociale și a domeniilor conexe;

 • Realizarea de studii, cercetări și analize în domeniul incluziunii sociale;

 • Realizarea unor activități de documentare, informare și prestare direct de service de consultanță pentru începerea unei activități independente sau pentru demararea unei afaceri/incubatoare de afaceri pentru membri sau terți;

 • Promovarea spiritului antreprenorial, evaluarea antreprenorilor și proiectelor de afaceri propuse de aceștia, asisteță în vederea elaborării documentelor necesare pentru a-si înregistra afacerea, instruirea antreprenorială, asistență pentru identificarea și atragerea resurselor fianciare necesare demarării și susținerii afacerii, asistență și consultanță pentru realizarea și punerea în practică a planului de afaceri și realizarea unor studii de piață;

 • Dezvoltarea de perteneriate publice-private la nivel local, national și international în vederea autofinanțării membrilor prin economie social;

 • Identificarea studiilor, a proiectelorde cercetare și cooperare în parteneriat în cadrul unor proiecte de dezvoltare social privind comunitățile/grupurile/colectivitățile defavorizate sau aflate în risc social, desfășurate de diferite asociații, instituții de cercetare și învățământ, organizații guvernamentale și non-guvernamentale din România și din alte tări.