Centrul de Resurse Sociale Comunitare – CRESC

Date 2022-Sep-20
Time Centrul de Resurse Sociale Comunitare Cresc
Location Brașov

Asociația Rază de Speranță în Intervenția și Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist derulează proiectul “Centrul de Resurse Sociale Comunitare – CRESC”, finanțat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020 Cod SIPOCA 985/SMIS 151105.

Obiectivul general al proiectului este: consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din Municipiul Brașov de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, împreună cu Autoritatea publică locală, cu accent pe domeniile incluziune socială, educație și tineret.

 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv partenerii vor realiza următoarele tipuri de activități:

  • informarea și selecția grupului țintă al proiectului;
  • derularea de programe de formare profesională (facilitator de dezvoltare comunitară, specialist în activitatea de lobby și manager de proiect);
  • capacitarea actorilor sociali în cadrul Parteneriatului de Dezvoltare Locală încheiat intre organizație și Primăria Municipiului Brașov prin participarea în cadrul grupurilor tematice și facilitarea constituirii viitoarelor parteneriate între ONG-uri/ parteneri sociali și autorități locale sprijinite;
  • crearea unei REȚELE informale formate din ONG-uri/ parteneri sociali / APL/ cetățeni, activă permanent fizic și virtual în cele 3 domenii principale, vizate de proiect (incluziunea socială, educația și tineretul).

Rezultate așteptate:

  • 60 de persoane din cadrul ONG-urilor/ partenerilor sociali/ APL participante la activitați de formare;
  • 1 Acord de parteneriat funcțional între ONG/ APL în vederea susținerii și promovării dezvoltării la nivel local, prin realizarea obiectului Acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală.

Valoarea totală a proiectului (LEI): 424.718,14

Valoarea cofinanțării Uniunii Europene (LEI): 353.790,22

Data începerii proiectului: 20.07.2022

Data finalizării proiectului: 19.08.2023

 

 

https://crestemcomunitati.ro/