APELUL CREȘTEREA INCLUZIUNII ȘI ABILITAREA ROMILOR RUNDA A 2-A

Date 2021-Apr-15
Time 00:00
Location Granturile SEE 2014-2021 - Romania

Data lansării: 6 ianuarie 2021
Data limita 15 aprilie 2021

 

În total, suma alocată rundei a 2-a a apelului “Creșterea incluziunii și abilitării romilor” este de 7.806.133,95 Euro, provenită din Granturile SEE 2014-2021 (85%) şi cofinanţare publică (15%).

 

Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat pentru implementarea unui proiect este de 300.000 euro, iar cea maximă este de 1.000.000 euro.

 

Proiectele finanţate în cadrul apelului vor contribui la atingerea unuia sau mai multora din următoarele obiective:

 

 1. Creșterea accesului și a calității serviciilor sectoriale sau integrate pentru romi, în următoarele sectoare: asistență socială, educație, ocupare, sănătate și locuire
 2. Abilitarea romilor (Empowerment), în special a femeilor și tinerelor rome, a experților și liderilor romi
 3. Combaterea oricărei forme de discriminare a romilor.

 

Solicitanţii eligibili sunt organizaţiile neguvernamentale, entităţile publice şi asociaţiile autorităţilor locale.

 

Proiectele se vor adresa următoarelor grupuri ţintă principale:

 • Persoane și familii de etnie romă (copii, tineri, adulți) în situații de vulnerabilitate, de risc sau care se confruntă cu diverse forme de excluziune socio-economică și care au nevoie de documente de identitate, de servicii educaționale, servicii de ocupare, servicii pentru sănătate și / sau servicii de locuire.
 • Persoane de etnie romă (adulți, tineri sau copii), în special femei și tinere rome, cu niveluri scăzute de conștientizare privind drepturile lor și participarea la viața comunității, care au nevoie să participe în activități de abilitare (empowerment);
 • Experți și lideri romi – care activează pe cont propriu sau în cadrul unor organizații neguvernamentale, grupuri de acțiune, grupuri comunitare, autorități și instituții publice, sindicate, asociații ale elevilor sau studenților, partide politice, asociații de tineret sau altor forme de asociere, persoane în poziții de lideri formali sau informali în relație cu persoanele și/ sau familiile rome în situații de vulnerabilitate (inclusiv mediatori sociali, școlari, sanitari etc.). Acest grup țintă va fi inclus în proiect numai împreună cu cel puțin unul din celelalte grupuri țintă principale.

 

Următoarele grupuri țintă secundare vor putea, de asemenea, să beneficieze de activitățile proiectelor:

 • Specialiști/ voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării, serviciilor sociale, administrației publice, sectorului ONG etc., implicați în furnizarea de servicii persoanelor de etnie romă;
 • Membri ai comunității aparținând populației majoritare, care locuiesc în zonele de intervenție ale proiectului și trăiesc în condiții socio-economice similare cu persoanele de etnie romă din grupul țintă principal, în situații de risc sau confruntându-se cu diverse forme de excluziune socio-economică;
 • Membri ai comunității aparținând populației majoritare, care locuiesc în zonele de intervenție ale proiectului, subiecți ai campaniei/campaniilor de conștientizare.

 

Activităţile eligibile vor fi centrate pe furnizarea de servicii integrate (obţinerea documentelor de identitate, servicii educaţionale, servicii de ocupare, servicii pentru sănătate, îmbunătăţirea condiţiilor de locuit); furnizarea de informaţii persoanelor de etnie romă, în special femeilor şi tinerelor rome, cu privire la modalităţi de afirmare a drepturilor acestora și de accesare a serviciilor publice; dezvoltarea capacităţilor individuale ale persoanelor de etnie romă; activităţi de creştere a responsabilităţii şi a capacităţii autorităţilor şi instituţiilor publice de a fi mai incluzive; activităţi care promovează capacitatea de organizare la nivel local a romilor; formarea personalului şi a voluntarilor care lucrează cu persoane de etnie romă; campanii de creştere a conştientizării pe teme de abilitare adresate persoanelor de etnie romă, în special femeilor rome și tinerilor romi cu niveluri scăzute de conștientizare a drepturilor și de participare în viața comunității; schimburi de bune practici cu entităţi din Islanda, Liechtenstein şi Norvegia pe teme de abilitare.

 

Proiectele pot propune și alte tipuri de activități decât cele recomandate în documentația de apel cu condiția ca acestea să fie justificate în raport cu nevoile grupurilor țintă și să contribuie la realizarea obiectivelor apelului. O astfel de categorie de activități eligibile în contextul actual este cea care vizează prevenirea și combaterea pandemiei COVID-19 și a impactului social și economic negativ pe care aceasta le are asupra grupurilor țintă, la nivel comunitar.

 

Durata recomandată a proiectelor este cuprinsă între 12 şi 24 luni, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2023.

 

Termenul-limită de depunere a proiectelor este 15 aprilie 2021. Dosarul propunerii de proiect va fi trimis exclusiv prin sistemul de depunere online, urmărind instrucțiunile de înregistrare și încărcare prezentate ca anexă la Ghidul aplicantului.

 

!IMPORTANT Pentru pregătirea proiectului, vă rugăm să consultați textul apelului (documentul intitulat „Apel Creșterea incluziunii și abilitarea romilor – runda a 2-a”) și Ghidul aplicantului, documente care conțin cele mai relevante informații privind condițiile de finanțare. Aceste documente se regăsesc în pachetul de documente de mai jos:

 

Data lansării: 11 septembrie 2019

În total, suma alocată apelului este de 16.000.000 Euro, provenită din Granturile SEE 2014-2021 (85%) şi cofinanţare publică (15%). Această sumă este distribuită în 3 alocări tematice:

 1. Proiecte de furnizare de servicii – 10.000.000 Euro
 2. Proiecte de dezvoltare a capacităţii centrelor educaţionale / after school / de zi existente şi care lucrează cu un procent ridicat de copii şi tineri romi – 3.000.000 Euro
 3. Proiecte de abilitare (empowerment) – 3.000.000 Euro

Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat pentru implementarea unui proiect este de 300.000  euro, iar cea maximă este de 1.000.000 euro.

Proiectele finanţate în cadrul apelului vor contribui la atingerea unuia sau mai multora din următoarele obiective:

 1. Creşterea accesului şi a calităţii serviciilor sectoriale sau integrate pentru romi, în următoarele sectoare: asistență socială, educaţie, ocupare, sănătate şi locuire
 2. Consolidarea capacităţii centrelor educaţionale / after school / de zi existente care lucrează cu un procentaj ridicat de copii şi tineri romi
 3. Abilitarea romilor
 4. Combaterea oricărei forme de discriminare a romilor.

Solicitanţii eligibili sunt organizaţiile neguvernamentale, entităţile publice şi asociaţiile autorităţilor locale.

În funcţie de alocarea tematică în cadrul căreia sunt depuse, proiectele se vor adresa următoarelor grupuri ţintă:

 • Persoane şi familii de etnie romă în situaţii de vulnerabilitate, de risc sau confruntându-se cu diverse forme de excluziune socio-economică;
 • Persoane de etnie romă, în special femei şi tinere rome, cu niveluri scăzute de conştientizare cu privire la drepturi şi participare în viaţa comunităţii;
 • Experţi şi lideri romi;
 • Specialişti/voluntari din domeniile educaţiei, sănătăţii, ocupării, serviciilor sociale, administraţiei publice, sectorului ONG, implicaţi în furnizarea de servicii persoanelor de etnie romă;
 • Membri ai comunităţii aparţinând populaţiei majoritare.

Activităţile eligibile vor fi centrate pe furnizarea de servicii integrate (obţinerea documentelor de identitate, servicii educaţionale, servicii de ocupare, servicii pentru sănătate, îmbunătăţirea condiţiilor de locuit); furnizarea de informaţii persoanelor de etnie romă, în special femeilor şi tinerelor rome, cu privire la modalităţi de afirmare a drepturilor acestora, modalităţi de accesare a serviciilor publice; dezvoltarea capacităţilor individuale ale persoanelor de etnie romă; activităţi de creştere a responsabilităţii şi a capacităţii autorităţilor şi instituţiilor publice de a fi mai incluzive; activităţi care promovează capacitatea de organizare la nivel local a romilor; formarea personalului şi a voluntarilor care lucrează cu persoane de etnie romă; campanii de creştere a conştientizării pe teme anti-discriminare, ţintind populaţia majoritară, care să promoveze respectarea drepturilor romilor, lupta împotriva antigipsismului, stereotipurilor şi hărțuirii; schimburi de bune practici în domeniul proiectului cu entităţi din Islanda, Liechtenstein şi Norvegia.

 

Durata recomandată a proiectelor este cuprinsă între 12 şi 36 luni.

 

Termenul-limită de depunere a proiectelor este 30 ianuarie 2020 (termen modificat prin Corrigendum nr.2/14.01.2020).

 

! IMPORTANT Pentru pregătirea proiectului, vă rugăm să consultați în primul rând textul apelului (documentul intitulat Apelul de proiecte  nr. 1 „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”), care conține cele mai relevante informații privind condițiile de finanțare. Acest document se regăsește în pachetul de documente atașat mai jos:

 

Apelul Creșterea incluziunii și abilitarea romilor – FRDS – Programul Dezvoltare Locala