“Furnizarea de servicii de sănătate tip outreach în vederea îmbunătățirii prevenției pentru populația vulnerabilă din zone izolate”

Date 2021-Mar-9
Time 00:30 - 00:00
Location Ministerul Sănătății, în calitate de Operator al Programului

Schema de granturi mici nr. 2 Servicii outreach

Lansarea Schemei de Granturi Mici nr. 2 “Furnizarea de servicii de sănătate tip outreach în vederea îmbunătățirii prevenției pentru populația vulnerabilă din zone izolate”

În data de 09 decembrie 2020, Ministerul Sănătății, în calitate de Operator al Programului ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, a lansat Schema de Granturi Mici nr. 2 “Furnizarea de servicii de sănătate tip outreach în vederea îmbunătățirii prevenției pentru populația vulnerabilă din zone izolate”

Schema de granturi mici nr. 2 este dedicată Organizatiilor Non-Guvernamentale (ONG) pentru prestarea de servicii de tip outreach pentru îmbunătățirea accesului la asistență medicală pentru grupurile vulnerabile din zone izolate, inclusiv Romi, cu accent pe creșterea gradului de conștientizare, creșterea capacității și campanii educaționale.

Suma totală alocată acestei scheme de granturi mici este de 1.000.000 de euro, asigurată de  Granturile SEE 2014-2021. Valoarea minimă/maximă a grantului care poate fi solicitată pentru implementarea unui proiect este de 50.000 Euro, respectiv 200.000 euro. Acesta valoare reprezintă 90% din valoarea totală a unui proiect. Promotorul de proiect va cofinanța proiectul, contribuția minimă fiind de 10% din valoarea proiectului.

Termenul de depunere a aplicațiilor este 09 martie 2021.

În perioada în care schema de granturi mici 2 este deschisa, Ministerul Sănătății poate oferi potențialilor aplicanți, la cerere, servicii de asistență (informații și clarificări). Potențiali aplicanți pot trimite întrebări prin e-mail la adresa contactsee@ms.ro.